Zamówienia telefoniczne - 17 2275 777 (Pn-Pt 8:00 - 16:00) Wysyłka już od 14,90 zł

Cytaty i życzenia

Prezentujemy życzenia i cytaty najczęściej wybierane na grawer na produktach ze sklepu ePrezenty.pl.
Znajdziesz propozycje na cytaty na 40 urodziny, podziękowania ślubne, miłosne teksty na walentynki, łacińskie sentencje czy śmieszne teksty na grawer na urodziny.
Polecamy bransolety i nieśmiertelniki z grawerem, prezenty z nadrukiem i haftem. Zainspiruj się i wybierz coś z naszych dedykacji na prezenty z grawerem.

Spis treści

Cytaty o miłości – najlepsze na grawer i liściki

„Do szczęścia nie jest potrzebne wygodne życie, lecz zakochane serce” - bł. Josemaria Escriva
„Gdybyś kiedy we śnie poczuła, że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał.” - Stefan Żeromski
„Jedno serce wystarczy do życia. Na miłość to za mało.” - Mirosław Welz
„Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno.” - Andrzej Sapkowski
„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.” - Mały książę, A. de Saint-Exupery
„Miłość to największe i jedyne bogactwo na ziemi” - Alphonse Daudet
„Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.” - Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
„Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.” - Paulo Coelho
„Niedojrzała miłość mówi: kocham cię, ponieważ cię potrzebuję. Dojrzała mówi: potrzebuję cię, ponieważ cię kocham.” - Erich Fromm
„Nigdzie nie kupisz szczęścia, miłość daje je gratis.” - Phil Bosmans
„Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie” - Vitor de Lima Barreto
„Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian nie oczekuje.” - Antoine de Saint-Exupéry

Propozycje prezentów dla "Cytaty o miłości – najlepsze na grawer i liściki"

Łacińskie sentencje i cytaty

Quicquid discis, tibi discis – Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.
A tuo lare íncipe – Zaczynaj od siebie.
Ab alio exspectes, alteri quod feceris - co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego.
Accípere praestat quam inferre iniúriam – Lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać.
Ad impossibília nemo obligatur – Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
Ad multos annos! - wielu lat życia.
Ad perpetuam rei memoriam - na wieczną rzeczy pamiątkę.
Admoneri bonus gaudet – Dobry człowiek z radością przyjmuje napomnienia. (Seneka)
Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum – Młodość jest czasem nauki , ale żaden wiek nie jest zbyt późny do podjęcia nauki.
Aequat omnes cinis; impares nascimur, pares morimur – Wszystkich zrównuje proch; rodzimy się nierówni, równi umieramy. (Seneka)
Aequo pulsat pede – Jednako bije takt (czas jest dla każdego taki sam).
Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus – Słusznie jest wybaczać winy proszącemu o wybaczenie. (Horatius)
Aliena vítia in óculis habemus, a tergo nostra sunt – Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami. (Seneka)
Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habent – Ludzie mają co innego w sercu, co innego na języku. (Salustiusz)
Álteri vivas oportet, si tibi vis vívere – Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. (Seneca)
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere - Musisz żyć dla drugiego, jeżeli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.
Alterius non sit, qui suus esse potest – Niechaj nie należy do innego ten, kto może należeć do siebie.
Amici fures témporum – Przyjaciele to złodzieje czasu.
Amicítia nisi inter pócula contracta plerumque vítrea est – Przyjaźń zawarta przy kielichu jest zwykle szklana (krucha).
Amicorum omnia communia – U przyjaciół wszystko jest wspólne (Pitagoras)
Amicum perdere est damnorum maximum – stracić przyjaciela to największa ze strat
Amicus certus in re incerta cernitur – Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji (Cyceron)
Amicus optima vitae possesio – Przyjaciel to największy skarb w życiu.
Amicus stultorum similis efficietur – Przyjaciel głupich stanie się do nich podobny (kto z kim przestaje, takim się staje).
Annus superior semper melior – Rok ubiegły zawsze lepszy
Antiqua, quae nunc sunt, fuérunt olim nova – To, co jest dziś stare, było kiedyś nowe.
Assidue addiscens ad senium venio – Douczając się nieustannie dochodzę do starości.
Audaces fortuna iuvat – Śmiałym szczęście sprzyja.
Audi multa, loquere pauca – Słuchaj dużo, mów mało.
Audi, vide, sile – Słuchaj, patrz i zachowaj milczenie.
Auribus frequenitius quam lingua utere – Uszu używaj częściej niż języka.
Aut ne tentaris aut pérfice – Albo nie próbuj, albo dokonuj.
Aut vincere, aut mori – Albo zwyciężać, albo umierać.
Bene mori praestat, quam túrpiter vívere – Lepiej dobrze umrzeć, niż haniebnie żyć.
Bono ánimo es! – Bądź dobrej myśli.
Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honestumque vivendum – Krótki okres życia jest dostatecznie długi, by żyć dobrze i uczciwie.
Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt – Niebo i ziemie przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (Ewangelia wg św. Mateusza)
Carpe Diem - Chwytaj dzień
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo – Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.
Cinis et manes et fabula fies – Popiołem i cieniem i wspomnieniem się staniesz. (Persjusz)
Clara pacta claros faciunt amicos – Jasne (jednoznaczne, nie budzące wątpliwości) układy tworzą wiernych przyjaciół.
Comedamus et bibamus cras enim moriemur – Jedzmy pijmy wszak jutro pomrzemy.
Contra vim mortis non est medicamen in hortis – Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach.
Crede, quod habes, et habes – Wierz, że masz, a będziesz miał.
Crescunt anni, decrescunt vires – Przybywa lat, ubywa sił.
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare – Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie w błędzie trwa tylko głupi. (Cyceron)
Cum recte vivis, ne cures verba malorum – Skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi.
De mortuis nihil nisi bene – O zmarłych dobrze albo wcale (mówić).
Divide et impera – Dziel i rządź.
Dum spiro, spero - póki oddycham, nie tracę nadziei.
Duobus litigantibus tertius gaudet – Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. (Ezop)
Errare humanum est – Błądzić jest rzeczą ludzką. (Seneka Starszy)
Fac fideli sis fidelis – Bądź wierny temu, kto wierny tobie.
Felicitas multos habet amicos – Szczęście ma wielu przyjaciół.
Fervet olla, vivit amicitia – Garnek kipi, przyjaźń kwitnie.
Festina lente – Spiesz się powoli.
Festina lente! – Spiesz się powoli. (Oktawian August)
Fide, sed cui, vide – Ufaj, ale bacz, komu ufasz.
Finis coronat opus – Koniec wieńczy dzieło.
Hodie mihi, cras tibi – Dziś mnie, jutro tobie
Hominum causa omne ius constitutum sit – Wszelkie prawo winno być stanowione dla ludzi.
Homo doctus in se semper divitias habet – Człowiek wykształcony w sobie zawsze bogactwo ma.
Homo sum, humani nil a me alienum puto – Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce.
Humana non sunt turpia – Co ludzkie, nie hańbi.
Humanum amare est, humanum autem ignoscere – Rzeczą ludzką jest kochać i ludzką też przebaczać. (Plaut)
Macte animo, iuvenis! – Bądź mężny, młodzieńcze!
Memento mori – Pamiętaj o śmierci.
Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris – Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego.
Mors malum non est, sola ius aequum generis humani – Śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. (Seneka)
Mors meta malorum – Śmierć kresem cierpień.
Nemo sapiens nisi patiens – Nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.
Nemo sine vitiis est – Nikt nie jest bez wad.
Nescit vox missa reverti – Słowo, które raz wyleciało, nie umie powrócić.
Nil desperandum - Nie trzeba tracić nadziei. (Horacy)
Non est bonum esse hominem solum – Nie jest dobrze człowiekowi być samemu.
Non in solo pane vivit homo – Nie samym chlebem człowiek żyje. (Księga Powtórzonego Prawa)
Omnia orta occidunt et aucta sensecunt – Wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się. (Salustiusz)
Plurimos annos! – Sto lat! (dosł. Wielu lat!)
Post mortem est nulla voluptas – Po śmierci nie czas na przyjemności
Potius mori quam foedari – Prędzej śmierć niż pohańbienie.
Pulvis es et in pulverem reverteris – Prochem jesteś i w proch się obrócisz. (Księga Rodzaju)
Quicquid agis, prudenter agas et respice finem – Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i wypatruj końca.
Respice finem – Patrz końca.
Sapere aude - Odważ się być mądrym. (Horacy)
Si tacuisses, philosophus mansisses – Gdybyś milczał, byłbyś filozofem.
Si vis pacem, para bellum – Jeśli chcesz pokoju przygotuj się do wojny. (Wegecjusz)
Si vis pacem, para iustitiam – Chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość.
Sursum corda - Nie traćcie ducha.
Sustine et abstine – Znoś i panuj nad sobą. (Epiktet)
Tempora labuntur tacitisque senescimus annis – Czas upływa, a my starzejemy się wraz z cicho upływającymi latami. (Owidiusz)
Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi.
Tempus fugit, aeternitas manet – Czas ucieka, wieczność trwa. (Wergiliusz)
Tota vita discendum est mori – Przez całe życie trzeba się uczyć umierać. (Seneka)
Ultra posse nemo obligatur – Nikt nie jest zobowiązany zrobić więcej niż może.
Ut sementem feceris, ita metes – Jak posiejesz, tak zbierzesz.
Verus amicus rara avis est – Prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem.
Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam – Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Vivere nolit, qui mori non vult – Kto nie chce umierać, ten nie chce też żyć. (Seneka)
Vulgare amici nomen, sed rara est fides – Słowo „przyjaciel” jest pospolite, ale lojalność jest bardzo rzadka.
Vulnerant omnes, ultima necat – Ranią wszystkie, ostatnia zabija (o godzinach)

Propozycje prezentów dla "Łacińskie sentencje i cytaty"

Najlepsze sentencje i cytaty na nieśmiertelniki do graweru

„Bo dobry człowiek w mętnych zdarzeń tłumie, właściwą ścieżkę zawsze znaleźć umie” - Johan Wolfgang von Goethe
„Jeśli możesz o tym marzyć, znaczy, że możesz też to zrobić” - Brian Tracy
„Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości” - Paulo Coelho
„Najlepszy czas na działanie jest teraz!” - Mark Fisher
„Przyjaźń jest jak nieśmiertelnik. Blady, ale nigdy nie więdnie.” - Henryk Sienkiewicz
„Rzeczą ludzką jest kochać i ludzką też przebaczać” - Plaut
„Zwycięzcy robią to, czego przegranym się nie chciało” - Jonathan Carroll
„Żyj tak, aby gdy umrzesz Twoim przyjaciołom zrobiło się nudno” - Julian Tuwim
„Żyje się tylko raz, ale jeśli żyjesz dobrze, ten raz wystarczy” - Mae West
Bóg, Honor, Ojczyzna.
Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą!
Kiedy Twoje nogi nie mogą już biec, biegnij swoim sercem.
Lepiej coś zrobić i żałować, niż żałować, że się tego nie zrobiło.
Siła, Wiara, Przyjaźń.
W moim sercu się ukryłeś, zawsze będziesz, jesteś, byłeś.
Żyj tak, jakby ten dzień miał być Twoim ostatnim.

Propozycje prezentów dla "Najlepsze sentencje i cytaty na nieśmiertelniki do graweru"

Najlepsze sentencje i cytaty o przyjaźni do graweru i na liściki

„Miłość to dwie dusze w jednym ciele, przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach.” - Tadeusz Kotarbiński
„Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.” - autor nieznany
„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.” - Albert Camus
„Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś.” - Ernest Hemingway
„Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o Tobie i wciąż Cię lubi.” - Elbert Hubbard
„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały jak latać.” - autor nieznany
„Przyjaciele, z którymi zabijamy czas, to właśnie prawdziwi przyjaciele.” - Haruki Murakami
„Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.” - Antoine de Saint-Exupery

Propozycje prezentów dla "Najlepsze sentencje i cytaty o przyjaźni do graweru i na liściki"

Najlepsze sentencje i cytaty o życiu - na liściki i grawer

„Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten, w którym się urodziłeś oraz ten, w którym dowiedziałeś się po co.” - Mark Twain
„Jeśli nie potrafisz robić wielkich rzeczy, rób małe rzeczy w wielki sposób” - Napoleon Hill
„Nie biegnij za szybko przez życie bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy.” - Gabriel García Márquez
„Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.” - Albert Einstein
„Statki w porcie są bezpieczne, ale stanie w porcie nie jest ich przeznaczeniem” - Walt Disney
„Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem.” - Phil Bosmans
„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. Chodzi o to by, nauczyć się tańczyć w deszczu.” - Vivian Green
„W życiu piękne są tylko chwile.” - Ryszard Riedel
„Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu.” - George Addaid
„Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co się trafi.” - Forrest Gump
„Życie nie daje nam tego co chcemy, tylko to co ma dla nas.” - Władysław Stanisław Reymont
„Żyje się tylko raz, ale jeśli żyjesz dobrze, ten raz wystarczy.” - Mae West

Propozycje prezentów dla "Najlepsze sentencje i cytaty o życiu - na liściki i grawer"

Najlepsze teksty i cytaty o szczęściu

„Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu.” - Fiodor Dostojewski
„Szczęście rzadko bywa nagrodą; częściej jest niespodziewanym prezentem.” - Pam Brown
„Szczęście to jedyna wartość, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.” - Albert Schwieter
„Szczęśliwi czasu nie liczą. Liczą pieniądze.” - Lesław Nowara
„Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami.” - Jeremias Gotthelf
„Uczynić kogoś szczęśliwym – to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić.” - Henri Frederic Amiel
„Winniśmy umierać tam, gdzie byliśmy szczęśliwi” - Aleksander Dumas
„Ze szczęściem czasem bywa tak, jak z okularami, szuka się ich, a one siedzą na nosie.” - Phil Bosman

Propozycje prezentów dla "Najlepsze teksty i cytaty o szczęściu"

Śmieszne teksty i zabawne cytaty z naszych produktów

Boże, spraw bym kupiła tylko to po co przyszłam.
Ciężko jest być ideałem, ale ktoś musi.
Ciężko pracuję, aby mój kot miał godne życie.
Codziennie budzę się piękniejsza, ale dzisiaj to już przesadziłam.
Dlaczego tak dużo miesiąca, pod koniec pieniędzy?
Dobra ze mnie dziewczyna, tylko ludzie działają mi na nerwy.
Dramat to jest wtedy, gdy kupujesz hula hop i pasuje.
Dzień dobry, że tak sobie pozwolę skłamać.
Gdyby sen spalał kalorie, byłabym modelką.
Jak kochać to księcia, jak kraść to miliony.
Jedyne co mnie dzisiaj tutaj trzyma, to siła grawitacji.
Jestem leniwa z natury, trzeba żyć w zgodzie z naturą.
Jeśli chodzi o porządek, to mam czystą w pokoju.
Jeżeli czegoś nie wolno, a bardzo się chce, to można.
Kiedyś byłem milionerem, a teraz jestem żonaty.
Kto za młodu nie był głupi, ten na starość nie zmądrzeje.
Lepiej zwiększyć tempo w sypialni, niż na drodze.
Mam dziś tyle do zrobienia, że nie wiem co olać pierwsze.
Mądrość nie zawsze przychodzi z wiekiem. Czasem wiek przychodzi sam.
Może nie mam racji, ale nigdy się nie mylę.
Najbardziej boję się whisky z colą, bo po whisky z colą nie boję się niczego.
Nic mnie tak nie boli, jak te ubrania, których nie kupiłam.
Nie płacz nad rozlanym mlekiem. To mogło być piwo.
Nie warto przesypiać całego życia, ale całą niedzielę można.
Nie zawsze jestem sarkastyczna, czasem śpię.
Od dziś mija dokładnie pół roku, od kiedy jutro rano zacznę biegać.
Oszczędzaj wodę, pij piwo.
Poniedziałek to powinien być dla chętnych.
Przed 40 nie uciekniesz, ale zawsze możesz się napić.
Sprzątanie jeszcze nikogo nie zabiło, ale nie ma co ryzykować. Lepiej poleżeć.
Szczęście jest wtedy, kiedy codziennie jest piątek.
Tylko praca trzyma mnie przy życiu. Bez niech chyba umarłabym ze szczęścia.
Uśmiech jest tańszy od prądu, a daje więcej światła.
Uśmiechnij się – Twoi wrogowie tego nie znoszą.
Wino zawsze jest dobrym rozwiązaniem, nawet gdy nie wiesz jaki jest problem.
Zbuduj własne marzenia, albo ktoś zatrudni Cię do budowania swoich.

Propozycje prezentów dla "Śmieszne teksty i zabawne cytaty z naszych produktów"

Poduszka z nadrukiem - Byłabym modelką

Poduszka z nadrukiem - Byłabym modelką

59.90 zł

Teksty o miłości wybierane na grawer

Każda chwila to szansa, aby wszystko zmienić.
Każda noc z Tobą to rozkosz.
Kochać Cię to największa rozkosz.
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności.
Miłość nigdy nie ustaje.
Myślę o Tobie namiętnie.
Na zawsze z Tobą być i drinki mocne pić.
Poczuj, że jestem przy Twym boku, na każdym kroku.
Skarbie zwolnij! Poszalejemy w łóżku!
W moim sercu się ukryłeś zawsze jesteś, będziesz, byłeś.
Zawsze mam ochotę na gorącą miłość.
Życie bez Ciebie pozbawione jest sensu.

Propozycje prezentów dla "Teksty o miłości wybierane na grawer "

Pluszowy miś w puszce z personalizacją

Pluszowy miś w puszce z personalizacją

69.90 zł

Życzenia urodzinowe

Ile godzin bije czas, Ile liści sypie las. Tyle szczęścia i słodyczy, W dniu urodzin. Twoich życzy...
Twych urodzin nadszedł czas, Stoisz tutaj pośród nas, A my dzisiaj Ci życzymy Dużo zdrowia, szczęścia, siły. Moc uśmiechu i radości, Prosto z serca od Twych gości.
W dniu pełnym radości, Życzę, aby uśmiech na Twej twarzy zagościł! Niech się rychło spełni każde Twoje marzenie, A cierpienie i smutek idą w zapomnienie.
W dniu tak pięknym i wspaniałym, Życzę ci serduszkiem całym, Dużo zdrowia, sto lat życia Milion złotych do zdobycia :)
W urodzinki Twoje Ślę Ci serce moje Buziaczki gorące Jak słońce Sto latek Życzy Twój kwiatek:*
Wszystkiego Najlepszego W dniu Święta Twojego! Życzę Tobie - szczerze, skrycie, Niech cudowne będzie życie I miłością przepełnione, A Twe cele wymarzone Realizuj z wytrwałością, Zarażając świat radością.
Z okazji Twego święta życzę Ci kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości i radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego abyś potrafił sie cieszyć życiem w każdym jego momencie.
Z okazji urodzin, które są raz w roku Niechaj będą szczęśliwe i pełne uroku Składam Tobie szczere życzenia Aby się spełniły najskrytsze marzenia.

Propozycje prezentów dla "Życzenia urodzinowe"

Życzenia walentynkowe

Ile gwiazd na niebie, I myśli w Twej głowie, Ile chwil w wieczności, I ciepła w Twym słowie, Tyle lat splecione będą nasze dłonie, By wspólnie odkrywać, co nam przeznaczone.
Jak ogień się pali Jak woda się leje Tak moje serduszko Za Tobą szaleje.
Jesteś jak woda na Saharze, im dłużej Ciebie nie ma, tym bardziej o Tobie marze, a gdy jesteś, jest mi jak w Niebie!
Jesteś mym słońcem, moim natchnieniem. Jesteś najskrytszych marzeń spełnieniem. Jesteś mi rajem, wielką radością - zawsze pozostaniesz moją miłością!
Kiedy zamykam oczy widzę Nas, Ta wizja za mną kroczy, tak jak szybko mija czas.
Miłość kwitnie dookoła, Moje serce - Ciebie woła, Chodź i weź je w swoje dłonie, Bo dla Ciebie tylko płonie, Gdy udzielisz mu opieki, Będzie Twoje już na wieki.
Moje słoneczko! Moje kochane! Całe dnie o Tobie myśleć nie przestaję. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą radością Na zawsze pozostań moją miłością!
Srebrzyste gwiazdki świecą na niebie, księżyc się złoci na ciemnym tle. Moje serduszko tęskni do Ciebie, a usta szepczą KOCHAM CIĘ!!!

Propozycje prezentów dla "Życzenia walentynkowe"

Loading...
Ładowanie ...